Xây dựng chương trình học hỏi lẫn nhau giữa các nhân viên (Phần 2)

27/11/2019

Biến học tập là một phần của văn hóa doanh nghiệp BIẾN HỌC TẬP LÀ MỘT PHẦN CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Để chương trình học tập giữa nhân viên với nhân viên có thể hoạt động, cần phải biến nó trở thành một phần của văn hóa toàn doanh nghiệp, một văn hóa coi […]

Xây dựng chương trình học hỏi lẫn nhau giữa các nhân viên (Phần 1)

25/11/2019

Hơn 55% nhân viên chọn học hỏi từ đồng nghiệp GIỚI THIỆU Những công ty xây dựng được một nền văn hóa học tập thì sẽ có khả năng tạo ra một môi trường khuyến khích sự tò mò và sự chia sẻ kiến ​​thức, từ đó dẫn đến kết quả kinh doanh tốt hơn. […]

Chuyển đổi số thực chất với cách tiếp cận Agile

07/11/2019

Liệu có chút nghi ngờ nào khi nói chúng ta đã bước vào thời đại chuyển đổi số? Hơn 336.000.000 kết quả trả về khi tìm kiếm “Digital Transformation”. Hay gần 90% doanh nghiệp bắt đầu chuyển đổi số ở các mức độ khác nhau (theo nghiên cứu của IDC). Đó là những con số […]