Xây dựng chương trình học hỏi lẫn nhau giữa các nhân viên (Phần 1)

Tweet Share 0 +1 LinkedIn 0 Email Hơn 55% nhân viên chọn học hỏi từ đồng nghiệp GIỚI THIỆU Những công ty xây dựng được một nền văn hóa học tập thì sẽ có khả năng tạo ra một môi trường khuyến khích sự tò mò và sự chia sẻ kiến ​​thức, từ đó dẫn … Đọc tiếp Xây dựng chương trình học hỏi lẫn nhau giữa các nhân viên (Phần 1)