Xây dựng chương trình học hỏi lẫn nhau giữa các nhân viên (Phần 2)

Tweet Share 0 +1 LinkedIn 0 Email Biến học tập là một phần của văn hóa doanh nghiệp BIẾN HỌC TẬP LÀ MỘT PHẦN CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Để chương trình học tập giữa nhân viên với nhân viên có thể hoạt động, cần phải biến nó trở thành một phần của văn hóa … Đọc tiếp Xây dựng chương trình học hỏi lẫn nhau giữa các nhân viên (Phần 2)