10 lợi ích chính của Scrum

TDưới đây là 10 lợi ích quan trọng của Scrum đối với tổ chức, đội nhóm, sản phẩm và cá nhân. Để tận dụng được những lợi ích này, bạn cần tin vào chủ nghĩa kinh nghiệm, tìm hiểu nhiều hơn về khung làm việc Scrum bằng cách thực hành và liên tục quan sát cũng như thích ứng với việc triển khai Scrum.

Chất lượng tốt hơn

Các dự án tồn tại là để hoàn thành một mục tiêu hoặc tầm nhìn nào đó. Scrum cung cấp khung làm việc cho phép liên tục phản hồi và phát hiện sai sót nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất có thể. Scrum giúp đảm bảo chất lượng bằng những phương pháp sau:

 • Làm rõ và phát triển những yêu cầu đúng thời điểm để những hiểu biết về tính năng sản phẩm luôn được cập nhập.
 • Kết hợp kiểm thử hằng ngày và phản hồi của Product Owner trong quá trình phát triển, giúp cho đội ngũ phát triển nhanh chóng phát hiện vấn đề.
 • Cải thiện đầu ra (sản phẩm hoặc dịch vụ) của Nhóm Scrum thường xuyên và liên tục thông qua các buổi Sơ kết Sprint với các bên liên quan.
 • Thực hiện các buổi Cải tiến Sprint nhằm giúp Nhóm Scrum liên tục cải tiến quy trình, công cụ, mối quan hệ và môi trường làm việc.
 • Hoàn thành công việc sử dụng Định nghĩa Hoàn thành (DoD) cho các công đoạn phát triển, kiểm thử, tích hợp và tài liệu hóa.

Giảm Thời gian Đưa ra Thị trường (time to market)

Scrum đã được chứng minh là đem giá trị đến người dùng cuối nhanh hơn phương pháp truyền thống từ 30-40%. Thời gian được rút ngắn nhờ những yếu tố sau:

 • Quá trình phát triển diễn ra sớm hơn do phần xây dựng tài liệu lúc đầu của dự án mô hình waterfall (thường mất hàng tháng trời) đã được thay thế bằng vai trò Product Owner trong Nhóm Scrum nhằm thực hiện các yêu cầu đúng tiến độ và cung cấp giải trình theo thời gian thực.
 • Những yêu cầu ưu tiên cao được tách biệt với yêu cầu ưu tiên thấp. Việc đưa giá trị tăng dần đến người dùng cuối đồng nghĩa với việc những yêu cầu giá trị cao nhất (đồng thời rủi ro cũng cao nhất) sẽ được thực hiện trước những yêu cầu có giá trị và độ rủi ro thấp hơn. Không cần thiết phải chờ đến khi hoàn thành toàn bộ dự án mới tung sản phẩm/dịch vụ ra thị trường.
 • Các chức năng hoàn chỉnh được đóng gói trong mỗi Sprint. Cuối mỗi Sprint, Nhóm Scrum cho ra gói tăng trưởng của sản phẩm/dịch vụ có khả năng chuyển giao được.
Tham Dự Sự kiện: Tổ Chức Nhóm Theo SCRUM Để Quản Lý Không Còn Là Culi

Lợi nhuận từ đầu tư (ROI) cao hơn

Thời gian ra thị trường ngắn hơn là lý do chính khiến những dự án Scrum có lợi nhuận từ đầu tư (ROI) cao hơn. Thời gian ra thị trường sớm hơn dẫn tới doanh thu, các lợi ích khác sẽ có sớm hơn. Kết quả là chúng ta tích lũy sớm hơn, do vậy tổng lợi tức thu lại cao hơn theo thời gian. Đây là nguyên lý cơ bản trong tính toán giá trị hiện tại thuần (NPV – Net Present Value). Bên cạnh lợi ích về thời gian tung ra thị trường sớm, ROI của các dự án Scrum còn tăng bởi:

 • Phản hồi thường xuyên thông qua các buổi Sơ kết Sprint trực tiếp từ cổ đông bao gồm khách hàng giúp cho việc sửa lỗi sai diễn ra kịp thời, qua đó giúp tiết kiệm thời gian và chi phí hơn.
 • Nhờ tự động hoá và kiểm thử từ sớm nên giảm được các công việc thừa thãi, và triển khai sản phẩm nhanh hơn.
 • Giảm thiểu chi phí thất bại. Nếu một dự án Scrum thất bại, nó thất bại sớm hơn và nhanh hơn so với dự án Waterfall.

Khách hàng hài lòng hơn

Nhóm Scrum cam kết mang đến sản phẩm và dịch vụ khiến khách hàng hài lòng. Scrum cho phép các nhà tài trợ dự án trở nên vui vẻ hơn thông qua:

 • Hợp tác với khách hàng như những cộng sự và đảm bảo sự liên kết và tham gia của khách hàng trong suốt dự án.
 • Có một Product Owner là chuyên gia về yêu cầu của sản phẩm và nhu cầu của khách hàng.
 • Giữ cho Product Backlog luôn được cập nhật và được ưu tiên hóa để phản ứng nhanh chóng với những thay đổi.
 • Trình diễn các chức năng\tính năng hoạt động tốt với cổ đông nội bộ và khách hàng vào mỗi kì Sơ kết Sprint.
 • Đưa sản phẩm đến người dùng cuối nhanh và thường xuyên hơn với nhiều lần phát hành hơn thay vì đưa ra toàn bộ sản phẩm vào phút cuối.
 • Nguồn vốn cho dự án tăng dần thay vì đòi hỏi các khoản cam kết lớn ngay lúc đầu

Tinh thần nhóm cao hơn

Làm việc với những người hạnh phúc và yêu thích công việc của mình có thể rất thoả mãn và vui vẻ. Tự quản khiến cho việc ra quyết định vốn là của nhà quản lý giờ đây cũng là của thành viêc Nhóm Scrum. Scrum cải thiện tinh thần của các thành viên nhóm bằng những cách sau:

 • Là một phần của nhóm tự quản và tự tổ chức khiến cho thành viên trở nên sáng tạo, đột phá và được ghi nhận chuyên môn nhiều hơn.
 • Các nhóm phát triển có thể tổ chức cấu trúc nhóm làm việc tùy theo các phong cách làm việc và cá tính khác nhau.
 • Nhóm Scrum có thể đưa ra các quyết định phù hợp dựa trên sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân thành viên nhóm.
 • Mối quan hệ ngang bằng với đại diện kinh doanh (Product Owner) ở cùng một đội giúp cân bằng các ưu tiên kinh doanh và kỹ thuật và phá bỏ rào cản trong tổ chức.
 • ScrumMaster, với vai trò hỗ trợ Nhóm Scrum sẽ xoá bỏ đi những rào cản và bảo vệ Nhóm Phát triển khỏi những can thiệp từ bên ngoài.
 • Tập trung vào các hoạt động bền vững đảm bảo mọi người không cảm thấy kiệt sức vì stress hoặc quá nhiều việc.
 • Làm việc liên chức năng giúp tạo điều kiện cho thành viên Nhóm Phát triển học được kỹ năng mới và phát triển hơn khi hướng dẫn người khác.
 • Khuyến khích cách tiếp cận lãnh đạo-phục vụ (servant- leader) nhằm hỗ trợ các thành viên trong Nhóm Scrum trong việc tự quản và chủ động tránh các phương pháp ra lệnh và kiểm soát.
 • Tạo một môi trường hỗ trợ và tin tưởng lẫn nhau giúp tăng động lực và tinh thần nhân viên.
 • Có những cuộc đối thoại mặt đối mặt giúp hạn chế những ảnh hưởng của giao tiếp không rõ ràng.
 • Cuối cùng, Nhóm Scrum có thể cùng đồng thuận về những quy tắc để hoàn thành công việc.

Gia tăng việc cộng tác và sự sở hữu

Khi Nhóm Scrum nhận trách nhiệm về một dự án hay sản phẩm nào đó, họ có thể đem lại những kết quả tuyệt vời. Nhóm Scrum hợp tác và quản lý chất lượng, quản lý hiệu quả dự án qua những cách sau:

 • Xây dựng Nhóm Phát triển, Product Owner và ScrumMaster làm việc sát sao cùng nhau hằng ngày.
 • Thực hiện các buổi Lập kế hoạch Sprint, cho phép Nhóm Phát triển tổ chức công việc của mình xoay quanh các ưu tiên về kinh doanh.
 • Có các buổi Scrum Hằng ngày để Nhóm Phát triển có thể biết được các công việc đã hoàn thành, công việc cần làm và những khó khăn cản trở là gì.
 • Thực hiện các buổi Sơ kết Sprint để Product Owner có thể vạch ra những quyết định ưu tiên của mình và Nhóm Phát triển có thể trình bày và thảo luận về sản phẩm trực tiếp với các bên liên quan.
 • Thực hiện những buổi Cải tiến Sprint giúp cho thành viên Nhóm Scrum có thể rà soát lại công việc trước đây và đề xuất ra những giải pháp tốt hơn với mỗi Sprint.
 • Làm việc trong môi trường mở giúp cho việc giao tiếp và phối hợp giữa các thành viên nhóm, Product Owner và ScrumMaster diễn ra nhanh hơn.
 • Ra quyết định với sự đồng thuận cao.

Chuẩn đánh giá chính xác hơn

Số liệu được Nhóm Scrum dùng để tính toán thời gian và chi phí, đo lường hiệu suất dự án và đưa ra các quyết định thường có liên quan và chuẩn xác hơn so với số liệu của các dự án truyền thống. Số liệu phù hợp hơn trong những dự án Scrum là vì:

 • Không ai khác ngoài những người thực hiện dự án sẽ phải đánh giá nguồn lực mà dự án cần.
 • Khung thời gian và ngân sách dựa trên sự phát triển thực tế của hiệu suất và khả năng của Nhóm Phát triển.
 • Sử dụng những ước tính tương đối hơn là ước tính số giờ hoặc ngày để điều chỉnh các nỗ lực phù hợp hơn với khả năng và kiến thức của một Nhóm Phát triển.
 • Chưa đến một phút mỗi ngày, lập trình viên có thể cập nhật biểu đồ burndown, cung cấp cái nhìn trực quan về tiến độ tiến tới mục tiêu Sprint của cả Nhóm Phát triển
 • Cuối mỗi Sprint, Product Owner có thể so sánh chi phí thực của dự án (actual cost – AC) cùng chi phí cơ hội của các dự án trong tương lai (opportunity cost – OC) với giá trị mà dự án đang thực hiện lúc này mang lại (V) để biết được khi nào thì nên chấm dứt một dự án và bắt đầu một cái mới. Bạn không cần thiết phải chờ đến khi kết thúc dự án mới biết được giá trị của nó là gì.

Cải thiện sự minh bạch của tiến độ dự án

Trong dự án Scrum, mỗi thành viên của đội dự án (bao gồm cả Nhóm Scrum và bên liên quan) có cơ hội tìm hiểu dự án đang được triển khai ra sao vào bất cứ thời điểm nào. Tính minh bạch và rõ ràng khiến cho Scrum trở thành một mô hình phù hợp cho các nhóm dự án tìm ra vấn đề và dự đoán tiến độ, hướng đi của dự án một cách chính xác hơn. Dự án Scrum cung cấp một cái nhìn rõ ràng về tiến độ bởi:

 • Đề cao sự giao tiếp chân thật, cởi mở  giữa Nhóm Scrum, các bên liên quan, khách hàng và bất cứ ai nằm trong tổ chức muốn biết về dự án.
 • Scrum Hằng ngày cung cấp cái nhìn thường xuyên về tiến độ cũng như khó khăn của Nhóm Phát triển.
 • Scrum Hằng ngày xung quanh bảng công việc giúp cho lập trình viên tự tổ chức và xác định công việc có độ ưu tiên cao nhất trong ngày.
 • Sử dụng thông tin từ những buổi Scrum Hằng ngày, biểu đồ Sprint burn-down và bảng công việc giúp cho đội dự án theo dõi được tiến độ của từng Sprint.
 • Buổi Cải tiến Sprint giúp cho thành viên Nhóm Scrum xác định được cái gì hiệu quả và cái gì không nên làm để đưa ra kế hoạch để cải tiến.
 • Trình diễn kết quả của Sprint trong những buổi Sơ kết Sprint. Bất kì ai trong tổ chức đều có thể tham gia một buổi Sơ kết Sprint kể cả khi người đó là thành viên của Nhóm Scrum khác.

Gia tăng sự kiểm soát với dự án

Nhóm Scrum có cơ hội lớn để kiểm soát năng suất dự án và chỉnh sửa cần thiết vì những yếu tố sau:

 • Điều chỉnh ưu tiên xuyên suốt dự án tại mỗi nhịp sprint thay vì những mốc lớn giúp cho tổ chức có được dự án với thời gian và chi phí cố đinh trong khi phí ở có thể thay đổi.
 • Khuyến khích sự thay đổi khiến cho đội dự án có thể phản ứng với những yếu tố bên ngoài như nhu cầu thị trường.
 • Sự tương tác trong buổi Scrum Hằng ngày giúp Nhóm Scrum nhanh chóng tìm ra vấn đề và cùng nhau hoàn thành các yêu cầu.
 • Sự cập nhật hằng ngày trên Sprint Backlog cho phép các biểu đồ Sprint burn-down thể hiện tiến độ của Sprint một cách chính xác, tạo điều kiện cho Nhóm Scrum thay đổi vào thời điểm họ thấy có vấn đề xảy ra.
 • Giao tiếp mặt đối mặt giúp xóa bỏ rào cản giao tiếp và tìm ra các giải pháp.
 • Buổi Sơ kết Sprint giúp cho các bên liên quan thấy sản phẩm đang được thực hiện, có thể đưa ra những phản hồi cho Product Owner cần dùng để dự án đi đúng hướng.
 • Buổi Cải tiến Sprint giúp cho Nhóm Scrum đưa ra những điều chỉnh vào cuối mỗi Sprint để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất Nhóm Phát triển và làm mịn tiến độ dự án.

Sẽ có rất nhiều cơ hội để thanh tra và thích nghi trong các dự án Scrum giúp cho tất cả thành viên đội dự án –  Nhóm Phát triển, Product Owner, ScrumMaster và các bên liên quan – thực hiện việc điều chỉnh và tạo ra các sản phẩm tốt đẹp hơn.

Giảm thiểu rủi ro

Scrum giúp giảm thiểu rủi ro dự án thất bại hoàn toàn – đổ một đống tiền và thời gian nhưng không thu lại lợi nhuận – bằng cách đưa ra sản phẩm hữu hình ngay từ sớm và buộc Nhóm Scrum phải thất bại từ sớm nếu họ chắc rằng sẽ thất bại thông qua những yếu tố sau:

 • Hoàn thành những hạng mục backlog có độ rủi ro cao nhất trước tiên tạo ra lộ trình công việc dài nhất thông qua các vấn đề, thất bại sớm đồng thời ít tốn kém nhất.
 • Triển khai dự án theo các Sprint, đảm bảo có một quãng thời gian ngắn giữa đầu tư dự án ban đầu và việc sản phẩm đó sẽ thất bại nhanh chóng hoặc là cách tiếp cận này có hiệu quả.
 • Ở ngay những Sprint đầu tiên, ta thấy sản phẩm dần được hình thành nên ngay cả khi dự án bị hủy bỏ, với những yêu cầu có giá trị cao nhất và những yêu cầu rủi ro cao nhất đã được phát triển và có thể chuyển giao khách hàng nếu muốn.
 • Phát triển các yêu cầu về định nghĩa hoàn thành ở mỗi Sprint thứ mà các nhà tài trợ dự án tài trợ dự án đã đưa ra, những tính năng hữu dụng, hay bất cứ điều gì có thể diễn ra trong tương lai.
 • Cung cấp phản hồi liên tục về sản phẩm và tiến độ.

Tác giả: Mark C. Layton | Nguồn:www.dummies.com

phản hồi