5 cuốn sách ngay lập tức giúp bạn cải thiện năng suất làm việc

Năng suất là điều mà rất nhiều người đều cố gắng đạt được trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày.

Có nhiều các công cụ có sẵn trên mạng hoặc ở ngoài đời có thể giúp bạn cả thiện năng suất công việc. Bên cạnh những công cụ đó, bạn cũng có thể đọc những quyển sách sau đây, nó chắc chắn sẽ thúc đẩy năng suất làm việc của bạn. Quan trọng hơn bạn cần nhớ rằng thành công không nằm ở việc bạn làm được nhiều thứ hơn mà bạn cần quan tâm đến chất lượng của chúng!

Và đây là 5 cuốn sách dành cho bạn để giúp bạn làm việc nhanh, hiệu quả và năng suất hơn:

80-20

1-hoan-thanh-moi-viec

the-1-thing-editsuc-manh-cua-thoi quen

5. phut dung lai cua nguoi thong minh

 

phản hồi