Ai nên viết product backlog?

Toàn bộ các hạng mục trong Product Backlog không nhất thiết phải là ý tưởng từ Product Owner.

Trong thực tế,  sẽ là một dấu hiệu tốt của sự gắn kết nhóm nếu các thành viên khác cũng đang tham gia đóng góp ý tưởng cho Product Backlog.   

Product Owner có trách nhiệm tạo ra Product Backlog, nhưng không có nghĩa là anh ta phải viết toàn bộ các hạng mục trong đó.

Ví dụ, một Product Owner có thể triệu tập một buổi workshop để viết user story, hoặc yêu cầu chuyên viên phân tích viết các story cho một phần của hệ thống.

Nếu tôi thấy một Product Backlog mà toàn bộ hạng mục được viết bởi Product Owner tôi sẽ coi đó là một tín hiệu xấu.

Chắc chắn sẽ có nhiều ích lợi hơn, khi tất cả mọi người trong nhóm cùng tham gia viết user story.

Thứ nhất, cùng nhau làm việc khiến thành viên nhóm cảm thấy có trách nhiệm với với sản phẩm/hệ thống mà họ xây dựng. Chắc chắn việc này sẽ tốt hơn so với thái độ kiểu “Tôi chỉ làm việc mà họ yêu cầu tôi làm ”

Thứ hai, nhiều bộ óc cùng tham gia tranh luận, giải đáp các câu hỏi như người dùng muốn gì, nên làm gì với hệ thống… sẽ mang lại nhiều giải pháp sáng tạo trong giải quyết vấn đề.

Thứ ba, các nhà phát triển được khuyến khích đóng góp ý tưởng cho Product Bbacklog sẽ có thời gian cần thiết để hiểu thêm về người dùng, mục tiêu, đối thủ cạnh tranh và các khía cạnh quan trọng khác. Kiến thức đó sẽ giúp đỡ các nhà phát triển nhiều trong quá trình xây dựng các chức năng sản phẩm.

Những điều trên không nhằm mục đích nói rằng một Product Owner phải thực hiện các ý tưởng được đề xuất từ những thành viên khác. Nhưng chắc chắn rằng một số các ý tưởng đó đáng để theo đuổi và phát triển.

Trong khi việc “quyết định” về điều gì cần phát triển thuộc về Product Owner, nhưng không cần thiết “ý tưởng” phải xuất phát từ anh ấy hay cô ấy. Khi những người khác đóng góp cho Product Backlog, cả nhóm sẽ có khả năng thành công với Agile hơn.

Tác giả: Mike Cohn

phản hồi