Các chứng chỉ Scrum từ Scrum Alliance

Scrum Alliance là tổ chức hàng đầu thế giới chuyên cung cấp  các chứng chỉ về Scrum, Agile với sự công nhận trên toàn cầu . Được thành lập năm 2001,Scrum Alliance cho đến nay đã cấp chứng chỉ cho hơn 500.000 người, trong đó có khoảng 76 người Việt Nam và tổ chức này  vẫn còn đang tiếp tục đưa ra các chứng chỉ, khóa học mới trong thời gian sắp tới:  chia CSM, CSPO, CSD thành các mức Advance và Professional riêng: A-CSM, CSP-SM, A-CSPO, A-CSD, CSP-PO, CSP-D.

Hiện tại, Scrum Alliance cấp nhiều loại chứng chỉ cho những người thực hành (CSM, CSPO, CSD, CSP, CAL) , người đào tạo, huấn luyện (CTC, CEC, CST) và cho cả tổ chức (REP).

Ở Việt Nam chứng chỉ phổ biến nhất có lẽ là CSM (Certified Scrum Master),chứng chỉ dành cho những người làm ScrumMaster chuyên nghiệp. Ngoài ra các thành viên khác trong nhóm Scrum cũng được Scrum Alliance khuyến nghị tham gia khóa học khác như khóa CSPO thì cần thiết nhất cho người làm Product Owner, khóa CSD được thiết kế cho thành viên nhóm phát triển trong Scrum.

Để nhận được 3 chứng chỉ trên từ Scrum Alliance, bạn buộc phải tham gia một khóa học khoảng 2 ngày có giá khoảng $1000 ~ $2000 và vượt qua 24 trên 35 câu hỏi của một bài thi sau khi kết thúc khóa học. Bạn có 2 lần thi miễn phí trong vòng 90 ngày sau khi kết thúc khóa học, từ lần thi thứ 3 hoặc sau 90 ngày, bạn phải nộp lệ phí thi $25 một lần.

Sau khi nhận được 3 loại chứng chỉ trên và thực hành Scrum trong khoảng 2 năm, tích đủ số điểm SEU, mọi người có thể nâng cấp 3 chứng chỉ trên thành CSP (Certified Scrum Professional).

Bạn có thể nâng cấp lên các chứng chỉ CTC, CEC, CST.

Ngoài ra, các chứng chỉ của Scrum Alliance sẽ hết hạn sau 2 năm. Bạn phải nộp phí gia hạn để duy trì chứng chỉ cho 2 năm tiếp theo. Phí gia hạn là $100 cho CSM, CSPO và CSD. Để gia hạn CSP bạn cần $250 (gia hạn luôn cho cả CSM, CSPO và CSD) và 40 điểm SEU. Với CEC, CST thì bạn phải gia hạn hàng năm. Thông tin cụ thể tại đây.

 

phản hồi