Cornell Notes – Phương pháp ghi chép hiệu quả

Cornell Notes là một phương pháp để ghi chép được phát minh vào những năm 1950 bởi giáo sư Walter Pauk thuộc trường Đại học Cornell (thuộc nhóm những trường tốt nhất nước Mỹ).

Phương pháp này đề xuất một cách tổ chức các ghi chép hiệu quả khi học. Nó có thể dùng trong công việc hằng ngày, kể cả khi bạn đi học tại các lớp học, tham gia các khóa học online, xem video trên mạng, đọc sách,… thì Cornell Notes vẫn đạt được hiệu quả rất tốt.

Để ghi chép theo phương pháp Cornell, bạn chia tờ giấy (hoặc trang vở) ghi chép của mình thành 2 cột: Cột bên trái để ghi các ý chính (hoặc các câu hỏi, các từ khóa), cột bên phải để ghi chép những chi tiết liên quan đến ý chính tương ứng ở bên trái. Ở phần cuối của trang giấy, bạn dành khoảng 5-7 dòng để ghi lại bản tóm tắt toàn bộ nội dung những gì mình đã học. Một Cornell Notes có dạng như sau:

cornell note

Cấu trúc của một tờ ghi chép Cornell

Khi bạn xem video (hoặc nghe một bài giảng, đọc một cuốn sách), khi bạn gặp một ý mới quan trọng (hoặc bạn có một câu hỏi liên quan đến nội dung đang xem/nghe/đọc) thì bạn ghi sang cột bên trái. Sau đó, bạn ghi chép những chi tiết cần thiết của ý đó vào cột bên phải.

Sau khi xem/nghe/đọc xong một phần (hoặc toàn bộ) nội dung thì bạn rà soát lại nhanh nội dung vừa học được và ghi lại tóm tắt ngắn ở phía cuối cùng của tờ giấy. Việc này giúp cho bạn có thể ghi nhớ lâu hơn, đồng thời cũng là lúc mà bạn suy nghĩ (reflect) về nội dung đó. Đây là một hoạt động hữu ích để tăng cường tính hiệu quả của quá trình học tập.

Một thời gian sau, nếu bạn cần tra cứu lại nội dung mà mình đã học thì bạn sử dụng tờ ghi chép này.

  • Nếu bạn cần rà soát lại các ý chính thì chỉ cần nhìn vào cột bên trái là đủ.
  • Nếu bạn cần tìm hiểu lại sâu hơn về nội dung (ví dụ, để chuẩn bị đi thi, lấy dữ liệu cho một buổi thuyết trình,…) thì cần đọc thêm cột bên phải.
  • Nếu bạn muốn giới thiệu với một người khác (ví dụ, nói chuyện, đề xuất cho người khác đọc một cuốn sách,…) thì chỉ cần sử dụng đoạn tóm tắt ở phía cuối trang ghi chú.

Phương pháp ghi chép này đã được chứng minh không chỉ có tác dụng ghi nhớ rất tốt mà còn đặc biệt hữu ích khi muốn áp dụng kiến thức học được vào trong thực tế. Hiện nay, tất cả các khóa học của Học viện Agile đều áp dụng phương pháp ghi chép này.

Một vài hình ảnh về việc ghi chép theo phương pháp Cornell:

Cornell note

Cornell notes 1

Cornell note

Cornell notes 2

AgiNote

Cornell notes 3

Ngày nay, việc ghi chép lại càng được đề cao hơn do con người ngày càng sống nhanh hơn. Và hiện trên thế giới cũng có rất nhiều các phương pháp khác để hỗ trợ cho việc tổ chức và hoàn thành công việc được tốt hơn. Mà nổi bật phải kể đến mô hình Agile với các phương pháp như Scrum, Kanban, Scrumban,…

Bạn có thể tìm hiểu thêm các thông tin về Scrum, Kanban tại đây!

Nguyễn Khắc Nhật

phản hồi