Nhóm sử dụng ước tính linh hoạt theo Scrum chuẩn sẽ năng suất hơn

Chúng ta cần có kế hoạch để làm nhiều việc như đồng bộ với bộ phận bán hàng, marketting, báo giá cho khách hàng, v.v.. Ước lượng là một hoạt động quan trọng để giúp chúng ta lên kế hoạch tốt hơn. Câu hỏi hỏi đặt ra là chúng ta nên chọn phương pháp nào?

Phân loại các nhóm Agile

Có rất nhiều phương pháp và thước đo khác nhau để ước lượng: theo thời gian (giờ, ngày, tuần, tháng), theo function point (điểm chức năng), theo số dòng mã (KLOC), ước lượng tập thể, ước lượng theo chuyên gia, hoặc ước lượng theo phương pháp linh hoạt (Agile Estimation), v.v..

Qua nghiên cứu của Rally với 160.000 dự án và 50.000 nhóm Agile, họ chia các nhóm thành 4 loại:

  • Nhóm 1 – No estimate (không ước lượng) chiếm tỉ lệ 3%. Những nhóm này không thực hiện ước lượng 90% công việc khi triển khai các phân đoạn.
  • Nhóm 2 – Full Scrum (Scrum đầy đủ – Scrum chuẩn) chiếm tỉ lệ 79%. Đây là các nhóm luôn ước tính theo story point (điểm) khi thực hiện các phân đoạn (Sprint), trong mỗi phân đoạn họ phân tách công việc thành các mục đủ nhỏ và ước lượng theo giờ cho từng hạng mục nhỏ này.
  • Nhóm 3 – Light weight Scrum (Scrum gọn nhẹ) chiếm tỉ lệ 10%. Họ chỉ ước tính các hạng mục Product Backlog và không phân tách hạng mục đưa vào Sprint thành các công việc cũng như ước lượng ra số giờ cần để hoàn thành. Các huấn luyện viên Agile thường khuyên các nhóm thuần thục Scrum thực hiện theo cách này.
  • Nhóm 4 – Hour oriented chiếm tỉ lệ 8%. Họ không ước lượng cho các hạng mục Product Backlog nhưng vẫn tiến hành phân tách công việc và ước lượng theo giờ cho những công việc được phân tách.

agile-estimation-1Biểu đồ 2: Lượng lỗi và phương pháp ước tính

agile-estimation-2Biểu đồ 2: Lượng lỗi và phương pháp ước tính

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhóm thực hiện theo Scrum đầy đủ (Nhóm 2 ở trên) có năng năng cao hơn những nhóm khác nhưng Scrum gọn nhẹ (Nhóm 3 ở trên) là nhóm có hiệu năng tốt nhất.

Hơn nữa những nhóm nhận được ít sự huấn luyện nhất (chỉ ước lượng theo giờ) thực thi kém nhất và những nhóm đã thành thục, thực hiện theo lời khuyên của các huấn luyện viên Agile thực thi tốt nhất.

Chỉ có chất lượng là thứ mà nhóm Scrum đầy đủ có kết quả tốt hơn so với nhóm Scrum gọn nhẹ. Sự khác biệt giữa mật độ lỗi của lựa chọn tệ nhất và tốt nhất là 250% .

Lời khuyên từ nghiên cứu

Những nhóm có kinh nghiệm có thể đạt được kết quả tốt hơn với Scrum gọn nhẹ.
Nếu nhóm mới làm quen với Agile hoặc muốn tập trung phát triển năng suất, hãy sử dụng Scrum đầy đủ.

Phạm Anh Đới

phản hồi