Tuyên ngôn cho những nhóm nhỏ đang làm những việc quan trọng – Seth Godin

seth-godin-quoteChúng ta luôn bị hạn-chót bám đuổi, bởi vì thời gian là tài sản quý giá nhất của chúng ta.

Nếu bạn hứa, hãy đặt hạn-chót. Không có hạn-chót, không có lời hứa.

Nếu bạn đặt một hạn-chót, hãy tuân thủ.

Nếu bạn không thể cán đích đúng hẹn, hãy thông báo sớm và thường xuyên. Kế hoạch B được chuẩn bị tốt vẫn hơn là chỉ hy vọng.

Dọn dẹp mớ hỗn độn của riêng bạn.

Dọn dẹp mớ hỗn độn của người khác nữa.

Giao tiếp, giao tiếp, giao tiếp!

Hãy đặt câu hỏi đối với các chiến lược và giả định.

Đừng đặt câu hỏi về thiện chí, nỗ lực hay ý định.

Sẽ không chuyên nghiệp nếu nói câu này: “Tôi sẽ biết điều đó khi tôi nhìn thấy nó,”. Chúng ta mô tả và thảo luận, cả những thứ trừu tượng.

Những dự án lớn hầu như không quan trọng bằng các cam kết đáng sợ.

Nếu việc bạn đang làm bây giờ không quan trọng mấy đối với nhiệm vụ chung, hãy giúp đỡ người khác hoàn thành công việc.

Hãy cứ phạm lỗi, đối mặt với chúng, giải quyết chúng, chia sẻ bài học với người khác.

Phần mềm giá rẻ, đáng tin cậy có thể nhàm chán, nhưng thường là tốt hơn. Bởi vì chúng rẻ và đáng tin cậy.

Hệ thống cấp bậc của ngày hôm qua là gần như không quan trọng như cơ cấu dự án hiện nay.

Cất đi những thứ phải cất đi, hãy bỏ kế hoạch triển khai đấy, cho tới khi bạn có thể tìm ra cách hoàn thành công việc.

Chúng ta hầu như đang làm những việc chưa từng làm, do đó, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu bạn đang ngạc nhiên.

Quan tâm nhiều hơn.

Nếu một người ngoài cuộc có thể làm cho nó nhanh hơn và rẻ hơn chúng ta, đừng ngần ngại.

Luôn luôn tìm kiếm các nguồn lực bên ngoài. Một hộp danh thiếp (rolodex) tốt hơn luôn tốt hơn, ngay cả khi chúng ta không còn dùng hộp danh thiếp nữa.

Nói chuyện với tất cả mọi người như thể họ là ông chủ của bạn, khách hàng của bạn, người sáng lập, nhân viên của bạn. Như nhau cả thôi.

Bạn có thể làm được những điều trên vì đó là chuyện hết sức cá nhân.

Seth Godin

phản hồi