Cải tiến liên tục sẽ tăng hiệu suất?

Cải tiến liên tục có thực sự làm tăng hiệu suất tổng thế của nhóm? Trong cùng nghiên cứu được trình bày ở bài: Các nhóm chuyên tâm có năng suất cao hơn, các nhóm thực hiện cải tiến liên tục sẽ tăng 20% hiệu năng tổng thể so với nhóm không thực hiện cải tiến liên tục.

cai-tien-lien-tuc-tang-nang-suatTỷ lệ đồng thuận về mối liên hệ giữa Cải tiến Sprint với hiệu năng

Những nhóm đồng ý rằng họ thực hiện cải tiến liên tục có:

  • Hơn 24% ở khả năng phản hồi
  • Hơn 42% chất lượng cao hơn với mức độ ổn định cao hơn

… so với nhóm không cải tiến liên tục.

Khuyến cáo:
Thực hiện các phiên cải tiến liên tục và hiệu quả, khi việc học hỏi được áp dụng có thể thay đổi hiệu năng của nhóm ở những Sprint trong tương lai.

Thông tin về nghiên cứu và các thuật ngữ

Thông tin về nghiên cứu

Đây là nghiên cứu được CA Agile Central Insights thực hiện và công bố tại RallyDev. Nghiên cứu này thực hiện ở hơn 160.000 dự án, 50.000 nhóm Agile và 13.000 nhóm Agile vẫn đang hoạt động sử dụng nền tảng ALM (CA Agile Central Application Lifecycle Management).

Chỉ số hiệu năng phát triển phần mềm

Chỉ số hiệu năng phát triển phần mềm (Software Development Performance Index – SDPI) là một khung cân bằng các chỉ số về chất lượng, năng suất, tính tiên lượng và khả năng phản hồi.

Khả năng phản hồi

Dựa vào thời gian làm việc hoặc thời gian tung ra thị trường: là lượng thời gian một hạng mục công việc tiêu tốn trong quy trình.

Chất lượng

Dựa vào mật độ lỗi: tỷ lệ lỗi trên mỗi ngày làm việc của một người.

Năng suất

Dựa trên tỷ lệ kế quả đầu ra trên kích thước nhóm: số lượng user story và lỗi hoàn thành trong một khoảng thời gian.

Khả năng tiên lượng

Dựa trên sự thay đổi của kết quả đầu ra: tỷ lệ giữa độ lệch chuẩn của kết quả đầu ra cho một nhóm trong những khoảng ba tháng và trung bình kết quả đầu ra cho cùng nhóm trong vòng ba tháng.

Tương quan: không phải là nguyên nhân

Những kết quả ở tài liệu này là từ sự tìm kiếm mối tương quan giữa quyết định/hành vi và kết quả được đo theo các tiêu chí khác nhau của SDPI. Những tương quan này thỏa mãn những tiêu chí của thống kê. Những tương quan này không nhất thiết là quan hệ nhân quả.

Phạm Anh Đới – Tổng hợp từ RallyDev

pragmatic-scrum-sep2016

phản hồi